ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 60262 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุม การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พ.ย. 2560)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 คุณลักษณะครุภัณฑ์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสัญญายืมค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
แบบฟอร์มสัญญายืมค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ต.ค. 2556)
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการเงินชุดที่ 2(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ต.ค. 2556)
ใบสำคัญรับ, ค่าล่วงเวลา, แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน, เบิก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 ก.พ. 2556)
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ตามหนังสือ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ส.ค. 2561)
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน(นอกงบประมาณ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2561)
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน(นอกงบประมาณ).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 3)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 3).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 4)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 4).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือเบิกจ่ายการเงิน 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
57000001.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 1).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 2).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือนำส่งเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ค. 2557)
หนังสือนำส่งเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... วิธีการเบิกจ่าย คชจ.ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 03 ก.ค. 2560)
ตามใบหนังสืออนุมัติเงินงบประมาณ ที่ ว.1606 ลว.19 เม.ย.2560 อนุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุม การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พ.ย. 2560)
ปฏิทินการจัดจ้างวิธี e -bidding กำหนกเอกสารการส่งเบิก แบบฟ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.ค. 2560)
อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คูปองครู 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 ส.ค. 2560)
การยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม การเบิกจ่ายเงินคูปองครู ปีง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04043/4715 ลว.1 กย.60(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ก.ย. 2560)
หน้งสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04043/4715 ลว.1 กย.60 แจ้งส่งเอกสารคูป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.ย. 2560)
แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เพิ่มเติมบัญชีรายละเอียด ตามหนังสือ สพป.ชร. 04043/5820 (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พ.ย. 2560)
เพิ่มเติมบัญชีรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมก่อสร้างปีงบ 59(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 ส.ค. 2559)
ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมก่อสร้างปีงบ 59.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญายืมเงินโครงการ DLTV, DLIT ปีงบประมาณ 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ก.ย. 2559)
เอกสารสัญญายืมเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการ DLTV,DLIT สำหร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 2560 โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินเรียบร้อยแล้ว(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ค. 2560)
แจ้งการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 2560 โดยกรมบัญชีกลางโอนเงิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบการ เดือนมีนาคม 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 เม.ย. 2560)
รายงานงบการ เดือนมีนาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุม การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พ.ย. 2560)
ข้อมูลหลักผู้ขาย ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ราคากลาง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 3. แบบเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2561)
แบบเดินทางไปราชการ (แบบ 8708).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 4. ใบสำคัญรับเงิน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2561)
ใบสำคัญรับเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 ก.พ. 2561)
อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 ก.พ. 2561)
อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 ก.พ. 2561)
อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 ก.พ. 2561)
อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 ก.พ. 2561)
อบรม e-GP ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 มี.ค. 2561)
แจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 เม.ย. 2561)
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการสถานศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตรวจสอบแบบแจ้งลดหย่อนภาษีข้าราชการและลูกจ่้างประจำ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 มี.ค. 2561)
ตรวจสอบแบบแจ้งลดหย่อนภาษีข้าราชการและลูกจ่้างประจำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2561)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.ย. 2561)
ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู (เพิ่มเติม)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.ย. 2561)
หลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการจัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
แบบฟอร์มการจัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบยอดเงินประกันสัญญา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
แจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบยอดเงินประกันสัญญา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มต่าง ๆ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2562)
แบบฟอร์มหน้างบสรุปส่งเบิกและเอกสารส่งเบิกค่าใช้จ่า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2562)
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ใบสำคัญรับเงิน, ใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2562)
ใบสำคัญรับเงิน, ใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญายืมเงิน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2562)
สัญญายืมเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มฝาก-ถอน เงินประกันสัญญา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2562)
แบบฟอร์มฝาก-ถอน เงินประกันสัญญา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการเบิกค่าเช่าบ้าน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 เม.ย. 2562)
เอกสารการเบิกค่าเช่าบ้าน พรก.ค่าเช่าบ้าน และระเบียบต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...