ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 61560 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        แบบฟอร์มต่าง ๆ
หน้างบส่งเบิก, เอกสารเบิกประชุมราชการ
 
 
แบบฟอร์มหน้างบสรุปส่งเบิกและเอกสารส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...