ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 60260 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
หนังสือที่ ศธ 04043ทับ 3495 ลว.28 สค.61
 
 
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตามหนังสือที่ ศธ 04043ทับ 3495 ลว.28 สค.61
- ตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการเบิกจ่าย


เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...