ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 60266 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        ทำเนียบ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1


นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ


นางสาวไพรินทร์ ใจเย็น
นางสาวไพรินทร์ ใจเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสุภาวดี ทองทา
นางสุภาวดี ทองทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวกัลยา ชัยลังกา
นางสาวกัลยา ชัยลังกา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุมาลี กาบุตร
นางสุมาลี กาบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางศรีสมร กันทาสุวรรณ์
นางศรีสมร กันทาสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวมยุรา  มณีรัตน์
นางสาวมยุรา มณีรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวรพีพรรณ  เยาว์ธานี
นางสาวรพีพรรณ เยาว์ธานี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


กลับไปหน้าก่อน...