งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2562
2 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
3 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2562
4 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2561
5 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561
6 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2561
7 เพิ่มเติมข้อมูล รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
8 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
9 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
10 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
11 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
12 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
13 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
14 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
15 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
16 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
17 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
18 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
19 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
20 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
21 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560