ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 99886 ครั้ง   

       หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1        คู่มือการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
คู่มือการปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...