ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 99884 ครั้ง   

       หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1        คู่มือการบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษา
(ฉบับปรับปรุงใหม่)
 
 
คู่มือการบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...