ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 99906 ครั้ง   

       หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1        ทำเนียบ
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1


นางสมดี นาคหฤทัย
นางสมดี นาคหฤทัย
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


นางชลาลักษณ์  เสาร์สุุวรรณ์
นางชลาลักษณ์ เสาร์สุุวรรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ


กลับไปหน้าก่อน...