นายมนตรี ประการะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวาย