ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 249317 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2



นายนำพล รมพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
ธุรการกลุ่ม