[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ (แปลงย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้เชี่ยวชาญ สสวท. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองลูกเสือโร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เขตคุณภาพการศ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่อวันเสาร์ที่22กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปร..... อ่านข่าวต่อ....