[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) จัดการศึ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริษัทสร้างการดี

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนตล..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ลูก ศ.ป.สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร.....

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีด..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบาง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 1๑ มกราคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ (แปลงย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้เชี่ยวชาญ สสวท. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสว..... อ่านข่าวต่อ....