ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 320516  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

      วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ (แปลงยาว๒) โดยนายสุนทร วรังษี ประธานเขตคุณภาพการศึกษาได้รับมอบหมายจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้ทำหน้าที่ประสานงานคณะกรรมการจัดประช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : เราทำความดีด้วยหัวใจ

      วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับอำเภอแปลงยาว กิจกรรม "เราทำความดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ผู้เชี่ยวชาญ สสวท. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ท่าน เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

     วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)พร้อมคณะครู จำนวน ๙ ท่าน นายชุมพล สิทธิ นางสุณี โคตะมะ นางสาวสุมาลี สะโรบล นางสาวปวีณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ)

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองลูกเสือโรงเรียนตลาดบางบ่อ โดย นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตคุณภาพการศึกษา

     วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๗ (บางคล้า ๑) ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

     วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

     เมื่อวันเสาร์ที่22กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ตามกำหนดแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการ และกีฬาบุคลากรสัมพันธ์

     วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายสมชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ นำคณะครูเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกลุ่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษา

     วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก คณะครู นักเรียน ยินดีต้อนรับ พระครูประภัทร ชลธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เจ้าคณะตำบล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : พิธีตั้งเสาเอกสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

     วันที่10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.09 น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้จัดพิธีตั้งเสาเอกสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ที่จะทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 7.30 น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานิตย์ไว สีประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การกิจกรรมในค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

     วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นายต่อ พิศาลสาสน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านอ่างตะแบก พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36